SYSTEMY ZARZĄDZANIA

System zarzadzania jakością zgodny z wymaganiami Normy ISO 9001:2015

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania Normy ISO 9001:20015 do doskonalenia systemu zarządzania w organizacji.

Efekty szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania Normy ISO 9001:20015 do doskonalenia systemu zarządzania w organizacji.

Program

kontekst wewnętrzny i zewnętrzny , procesy kluczowe i pomocnicze,  polityka, zakres, środowisko prowadzenia procesów, doskonalenie systemu, audyty wewnętrzne i zewnętrzne, przykłady wdrożeń.

Metody

kontekst wewnętrzny i zewnętrzny , procesy kluczowe i pomocnicze,  polityka, zakres, środowisko prowadzenia procesów, doskonalenie systemu, audyty wewnętrzne i zewnętrzne, przykłady wdrożeń.

Czas trwania

20 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt