Poznaj naszych ekspertów

prof. dr hab. Marek Bugdol

prof. dr hab. Marek Bugdol

Profesor nauk humanistycznych (aktualnie nauki o zarządzaniu i jakością), doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z handlu zagranicznego oraz technologii produkcji wyrobów z węgla i grafitu.

Więcej
dr hab. Justyna Maciąg

dr hab. Justyna Maciąg

Badaczka, wykładowczyni, facilitator i konsultant. Posiada stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Zajmuje się uwarunkowaniami kulturowymi, organizacyjnymi, technicznymi i ekonomicznymi wdrażania koncepcji i metod doskonalenia organizacji, w tym lean management, zarządzanie jakością (w tym standardy ISO) oraz oceną jakości usług w organizacjach publicznych oraz biznesowych. Ukończyła studia podyplomowe Lean Services, dodatkowo posiada certyfikat Green Belta w zakresie metodyki Six Sigma. Realizowała liczne projekty wdrożeniowe i badawcze dla organizacji publicznych i biznesowych.

Więcej

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt