KULTURA I DYWERSYFIKACJA

Dyscyplina pracy

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie  tworzenia modeli dyscypliny pracy - zarówno pozytywnych, jak i progresywnych.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadać wiedzę dotyczącą kształtowania dyscypliny pracy.

Program

wymagania prawne, systemy dyscypliny progresywne i pozytywne

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków

Czas trwania

16 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt