KULTURA I DYWERSYFIKACJA

System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodne z wymaganiami Normy PN ISO 37001:2015

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wprowadzania i audytowania systemów przeciwdziałania korupcji.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał wdrażać i audytować systemy przeciwdziałania korupcji.

Program

definicje prawne, przejawy korupcji, rodzaje korupcji, praktyka przeciwdziałania i identyfikacji korupcji

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków

Czas trwania

16 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt