Doradztwo i wdrożenia

Eksperci Lean&Quality oferują usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie Lean Management, zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem i innych branżowych systemów zarządzania. Specjalizujemy się w branży usług szkolnictwa wyższego, usług edukacyjno-szkoleniowych, usług publicznych i komunalnych, usług w zakresie ochrony zdrowia, usług rekreacyjno-turystycznych oraz procesach biurowo- administracyjnych we wszystkich typach podmiotów usługowych i produkcyjnych.

Zakres usług doradczo-wdrożeniowych obejmuje:

  • Diagnozę, wdrażanie i doskonalenie zarządzania organizacją z wykorzystaniem metod, technik i narzędzi Lean Management oraz innych procesowych koncepcji zarządzania.
  • Przygotowanie organizacji do wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami następujących norm:
    • PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością.
    • Normy ISO serii 10000 wspierające działania systemu zarządzania jakością w organizacji.
    • Norma PN - EN ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania
    • ISO 21001:2018 Educational organizations — Management systems for educational organizations Requirements with guidance for use.

Pomaga Naszym Klientom w doskonaleniu zarządzania na każdym etapie modelu PDCA.

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt