KULTURA I DYWERSYFIKACJA

Procesy HR

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie procesów HR (od rekrutacji, poprzez szkolenia, oceny, po zwolnienia).

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał posługiwać się najnowocześniejszymi koncepcjami HR.

 

Program

najnowsze trendy dotyczące zatrudniania, szkolenia, rozwoju kompetencji, motywacji, wynagradzania, zwalniania

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków

Czas trwania

16 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt