Rekreacja i turystyka - standardy zarządzania

Jako jednymi w Polsce przygotowujemy jednostki działające w obszarze sportu, rekreacji, turystyki i usług czasu wolnego do wdrożenia sytemów zarządzania zgodnie z następującymi normami:

 • Norma ISO 20121:2012 Event sustainability management system – Requirements with guidance (Zrównoważone zarządzanie eventami – wymagania z przewodnikiem)
 • Turystyka przygodowa:
  1. ISO 21101:2014 Adventure tourism - Safety management systems – Requirements (Turystyka przygodowa - System bezpieczeństwa – Wymagania).
  2. ISO/TR 21102:2013 Adventure tourism - Leaders - Personnel competence (Turystyka przygodowa – Przywódcy - Kompetencje personelu).
  3. ISO 21103:2014 Adventure tourism - Information for participants (Turystyka przygodowa – Informacje dla uczestników).
 • Norma ISO 18065:2015 Tourism and related services - Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities – Requirements (Turystyka i usługi powiązane – Usługi turystyczne dla społeczeństwa dostarczane przez władze naturalnych obszarów chronionych – Wymagania).
 • PN-EN ISO 18513:2006 Usługi turystyczne – Hotele i inne rodzaje zakwaterowania turystycznego – Terminologia. (ISO 18513:2003 Tourism services – Hotels and other types of tourism accommodation – Terminology).
 • ISO/TS 13811:2015 Tourism and related services – Guidelines on developing environmental specifications for accommodation establishments (Turystyka i usługi powiązane – Wytyczne dotyczące opracowywania specyfikacji środowiskowych dla obiektów noclegowych).
 • PN-EN 14804:2007 Organizatorzy wyjazdowych kursów językowych – Wymagania . (EN 14804:2005 Language study tour providers. Requirements).
 • PN-EN 15565:2008 Usługi turystyczne – Wymagania dotyczące szkolenia zawodowego i programów kwalifikacji przewodników turystycznych (EN 15565:2008 Tourism services. Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes).
 • ISO 14785:2014 Tourist information offices – Tourist information and reception services – Requirements (Punkty informacji turystycznej – Informacja turystyczna i usługi recepcji – Wymagania).

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt