SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Systemy zarządzania energią zgodne z wymaganiami Normy ISO 50001

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania normy energetycznej do doskonalenia systemu zarządzania w organizacji.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał wymagania normy oraz wiedział w jaki sposób praktycznie wdrożyć je w swojej organizacji.

Program

kontekst wewnętrzny i zewnętrzny, efektywność energetyczna, przeglądy energetyczne, planowanie działań, audyty wewnętrzne, przykłady wdrożeń.

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków.

Czas trwania

20 godzin.

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt