OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Wprowadzenie do koncepcji Lean Management w usługach

(z uwzględnieniem specyfiki danej branży m.in. Lean Higher Education, Lean Healthcare, Lean Education).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja założeń oraz wprowadzenie do istoty Lean Management w branżach usługowych.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie rozumiał wartości i zasady Lean Management oraz znał etapy wdrażania tej koncepcji w organizacji. Będzie potrafił samodzielnie opracować wstępne założenia strategii/programu Lean dla własnej organizacji.

Program

geneza Lean Management, wartości, zasady, struktury, metody, techniki i narzędzia Lean, Kultura Lean

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków

Czas trwania

8 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt