OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Analiza, opis i dokumentowanie procesów

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania procesów w organizacji.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał samodzielnie dobrać metodę i przeprowadzić analizę procesu oraz przygotować dokumentację procesową.

Program

Wprowadzenie do zarządzania procesami. Metody analizy procesów m.in. model Canvas, SIPOC, flowchart. Dokumentowanie procesów: standardowa procedura operacyjna.

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków.

Czas trwania

16 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt