OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Kanban w biurze i procesach administracyjnych.

Cel szkolenia

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania techniki Kanban do zarządzania przepływem pracy w biurze/zespole.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał samodzielnie przygotować tablicę Kanban do zarządzania przepływem pracy w swojej jednostce.

Program

Przepływ pracy (workflow). Tablica Kanban. Metody optymalizacji przepływu pracy.

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne.

Czas trwania

8 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt