KULTURA I DYWERSYFIKACJA

Zachowania kontr-produktywne w organizacji

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji przyczyn i następstw  zachowań kontrproduktywnych.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał  klasyfikować zachowania kontrproduktywne i zapobiegać ich przejawom.

Program

kradzież, stalking, sabotaż, szantaż, plotki, korupcja,  kontrola zachowań

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków

Czas trwania

16 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt