KULTURA I DYWERSYFIKACJA

Praktyka organizacji w zakresie przeciwdziałania molestowaniu

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji i przeciwdziałaniu aktom molestowania w organizacji.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał  tworzyć procedury zapobiegające, identyfikować zachowania polegające na molestowaniu, udzielać pomocy ofiarom molestowania.

Program

definicje, pojęcia ,prawne, problemy identyfikacji

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków

Czas trwania

16 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt