KULTURA I DYWERSYFIKACJA

Praktyka organizacji w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji mobbingu i innych zachowań nietycznych w organizacji.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał rozpoznawać sytuacje uznawane za mobbing, posługiwać się procedurami antymobbingowymi, identyfikować przyczyny mobbingu, jak i mobberów.

Program

definicje mobbingu, pojęcia, aspekty prawne, praktyka antymobbingowa

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków

Czas trwania

16 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt