KULTURA I DYWERSYFIKACJA

Polityka antydyskryminacyjna

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia polityki antydyskryminacyjnej.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadać wiedzę dotyczącą rodzajów dyskryminacji ,sposobów ograniczania i zwalczania dyskryminacji w miejscu pracy.

Program

równouprawnienie, praktyka, przejawy dyskryminacji, działania profilaktyczne i identyfikacyjne

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków

Czas trwania

16 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt