KULTURA I DYWERSYFIKACJA

Kształtowanie Kultury Lean/kultury nieustannego doskonalenia w organizacji – metody i narzędzia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do problematyki kształtowania kultury organizacyjnej w procesie wdrażania Lean Management w organizacji.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał przygotować program zmiany kulturowej w organizacji.

Program

Wprowadzenie do Lean Management. Kultura organizacyjna. Model Kultury Lean. Kształtowanie Kultury Lean: diagnoza, program zmiany, wdrażanie, techniki i narzędzia, ocena i doskonalenie.

Metody

Wprowadzenie do Lean Management. Kultura organizacyjna. Model Kultury Lean. Kształtowanie Kultury Lean: diagnoza, program zmiany, wdrażanie, techniki i narzędzia, ocena i doskonalenie.

Czas trwania

8 godzin.

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt