OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Metody i narzędzia zarządzania jakością w usługach.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania metod, technik i narzędzi zarządzania jakością w organizacji.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał samodzielnie wybrać odpowiednie metody i przeprowadzić analizę, badanie i ocenę z ich wykorzystaniem we własnej organizacji.

Program

Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością. Nowoczesne narzędzia zarządzania jakością. QFD. FMEA.

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków.

Czas trwania

16 godzin.

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt