SYSTEMY ZARZĄDZANIA

System zarządzania dla organizacji edukacyjnych zgodne z wymaganiami ISO 21001:2018

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania normy do doskonalenia systemu zarządzania w organizacji.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał wymagania normy oraz wiedział w jaki sposób praktycznie wdrożyć je w swojej organizacji. 

Program

dokumentacja, wymagania prawne , strony zainteresowane, przykłady wdrożeń.

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków.

Czas trwania

16 godzin.

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt