OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Techniki i narzędzia rozwiązywania problemów w procesach i organizacji

Cel szkolenia

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania podstawowych narzędzi gromadzenia i analizy danych o procesach i usługach/wyrobach na potrzeby realizacji działań doskonalących.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał samodzielnie dobrać odpowiednie techniki i narzędzia oraz przeprowadzić analizę procesów i jakości produktów

Program

Techniki i narzędzia gromadzenia danych ilościowych i jakościowych (m.in. 5WHY, 5W2H, diagram Ishikawy, diagram pokrewieństwa, burza mózgów, ankiety, arkusz kontrolny). Techniki i narzędzia analizy danych (m.in. Metoda Pareto, histogram, diagram relacji, arkusz A3).

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków.

Czas trwania

16 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt