KULTURA I DYWERSYFIKACJA

Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji i kształtowania zachowań prośrodowiskowych.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał kształtować zachowania prośrodowiskowe w organizacji.

Program

definicje prawne, modele zachowań, świadomość prośrodowiskowa, aspekty środowiskowe

Metody

warsztat, dyskusja, filmy poglądowe, gry dydaktyczne, studia przypadków

Czas trwania

16 godzin

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt