OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Mapowanie strumienia wartości (usługi).

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) do projektowania procesów w organizacji.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał samodzielnie zmapować proces w organizacji na potrzeby jego projektowania.

Program

Wprowadzenie do Lean Management. Wartość i marnotrawstwo. Mapowanie strumienia wartości.

Metody

Wprowadzenie do Lean Management. Wartość i marnotrawstwo. Mapowanie strumienia wartości.

Czas trwania

8 godzin.

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt