prof. dr hab. Marek Bugdol

prof. dr hab. Marek Bugdol

Profesor nauk humanistycznych (aktualnie nauki o zarządzaniu jakością)

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z handlu zagranicznego oraz technologii produkcji wyrobów z węgla i grafitu.

Wieloletni pracownik dużych firm przemysłowych oraz sektora publicznego. Pełnił różne funkcje -pracownika fizycznego, instruktora, szefa działów kadrowych i marketingowych, starosty w administracji samorządowej. Jest koordynatorem prac innowacyjno -rozwojowych. Specjalizuje się wdrażaniu i auditowaniu systemów zarządzania. Autor licznych opracowań dotyczących zarządzania jakością oraz problematyki społecznej (mobbingu, dyscypliny pracy, polityk antydyskryminacyjnych, zachowań kontrproduktywnych).

Posiada uprawnienia menedżera jakości i auditora wiodącego oraz członka rad nadzorczych.

Laureat V edycji Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii PRAKTYKA

Więcej informacji można znaleźć na stronach: 

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt