dr hab. Justyna Maciąg

dr hab. Justyna Maciąg

Badaczka, wykładowczyni, facilitator i konsultant. Doktor habilitowana w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

Badaczka, wykładowczyni, facilitator i konsultant. Posiada stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Zajmuje się uwarunkowaniami kulturowymi, organizacyjnymi, technicznymi i ekonomicznymi wdrażania koncepcji i metod doskonalenia organizacji,  w tym lean management, zarządzanie jakością  (w tym standardy ISO) oraz oceną jakości usług w organizacjach publicznych oraz biznesowych.  Ukończyła studia podyplomowe Lean Services, dodatkowo posiada certyfikat Green Belta w zakresie metodyki Six Sigma. Realizowała liczne projekty wdrożeniowe i badawcze dla organizacji publicznych i biznesowych.Posiada kompetencje audytora wewnętrznego oraz pełnomocnika jakości. 

Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci LeanHE, koordynatorem sieci na Polskę (https://www.leanhe.org/). W ramach działań sieci organizuje cykliczne seminaria Lean Higher Education (więcej informacji na stronie http://www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji). Realizowała liczne projekty wdrożeniowe i badawcze dla organizacji publicznych i biznesowych takich jak Akademia Muzyczna w Bydgoszczy (2019-2022), ENERGA S.A. (2016), Śląskiej Organizacji Turystycznej (2014, 2015), Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (2015), Silvan Spa (2015), Hotelu Racibor (2014), IW Travel (2014).

Obecnie włączona jest w realizację projektu ZintegrUJ, w ramach którego przeprowadziła szkolenia ponad 200 pracowników administracji w UJ, dodatkowo pełniła rolę facilitatowa i konsultanta w restrukturyzacji procesów w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i zarządzania nieruchomościami.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

  • +48600941401

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt