Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej

07.09.2022

Rozwój w czasach kryzysu staje się ogromnym wyzwaniem dla współczesnych uczelni i innych instytucji szkolnictwa wyższego. Ograniczanie marnotrawstwa, dobre projektowanie i skuteczna realizacja działań oraz odporne systemy zarządzania mają dzisiaj priorytetowe znaczenie. Wymaga to nieustannego podnoszenia kompetencji kadry w zakresie strategicznego zarządzania zmianą, w tym nowych podejść do zarządzania procesami i projektami.

Proponujemy Państwu i pracownikom Waszych Instytucji nowoczesne Studia podyplomowe Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej . Na studiach realizowane są dwie specjalności: Lean Management i zarządzanie procesami  - Menedżer procesu oraz Zarządzanie programami i projektami - Menedżer projektu.

Nowatorski program kształcenia jest wynikiem wieloletnich badań oraz doświadczeń projektowych, konsultingowych i szkoleniowych pracowników Instytutu Spraw Publicznych oraz współpracowników z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studia są adresowane do pracowników  i menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania w pionie administracyjnym i naukowo-dydaktycznym. Wiedza i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w toku kształcenia pozwolą na przygotowanie profesjonalnego projektu wdrożeniowego w ramach pracy dyplomowej.   

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://isp.uj.edu.pl/studia/studia-podyplomow/zarzadzanie-w-szkole-wyzszej-menedzer-szkoly-wyzszej 

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

W imieniu zespołu wykładowców

Kierownik studiów podyplomowych

Dr hab. Justyna Maciąg, prof. UJ

justyna.maciag@uj.edu.pl

 

Wydarzenia

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt